Територіальні органи ДФС
у Луганській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Положення про Громадську раду при ГУ Міндоходів у Луганській області

03 липня 2013

СХВАЛЕНО

Голова Громадської ради при ГУ Міндоходів у Луганській області

___________ О.В.Берестенко

 

03 липня 2013

ПОГОДЖЕНО

Начальник ГУ Міндоходів у Луганській області

___________ О.М.Антіпов

 

03 липня 2013

ПОГОДЖЕНО

В.о.начальника Луганської митниці Міндоходів

___________ Ю.Є.Ареф’єв

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при ГУ Міндоходів  у Луганській області

1. Загальні положення

1.1. Громадська рада при Головному управління Міндоходів у Луганській області (далі – Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, який утворюється при Головному управління Міндоходів у Луганській області (далі – ГУ Міндоходів у Луганській області) з метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Головного управління Міндоходів та Луганської митниці Міндоходів, налагодження ефективної взаємодії цих органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства доходів і зборів України, Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996, та цим Положенням.

2. Основні завдання та функції Громадської ради

2.1. Основними завданнями Громадської ради є:

2.1.1. створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

2.1.2. здійснення громадського контролю за діяльністю ГУ Міндоходів  у Луганській області та Луганської митниці Міндоходів;

2.1.3. сприяння врахуванню ГУ Міндоходів  у Луганській області та Луганською митницею Міндоходів громадської думки  у процесі діяльності;

2.1.4. сприяння поліпшенню якості обслуговування ГУ Міндоходів  у Луганській області та Луганською митницею Міндоходів платників податків та налагодження партнерських відносин;

2.2. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

2.2.1. готує та подає ГУ Міндоходів у Луганській області пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

2.2.2. подає ГУ Міндоходів у Луганській області обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у сфері оподаткування та митного контролю, удосконалення роботи;

2.2.3. проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

2.2.4. здійснює громадський контроль за врахуванням ГУ Міндоходів у Луганській області та Луганської митниці Міндоходів пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням законодавчих, нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

2.2.5. інформує в обов’язковому порядку громадськість про діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті ГУ Міндоходів у Луганській області та в інший прийнятний спосіб відповідно до чинного законодавства України;

2.2.6. збирає, узагальнює та подає ГУ Міндоходів  у Луганській області інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення та стосуються сфери оподаткування чи митного контролю;

2.2.7.  інформує про результати громадських слухань (інших форм відображення громадської думки) щодо діяльності Міністерства доходів та зборів України;

2.2.8. готує та оприлюднює щорічний звіт про діяльність.

3. Повноваження Громадської ради

3.1. Громадська рада має право:

3.1.1. утворювати постійні та тимчасові робочі органи (секретаріат, комісії, експертні, робочі групи тощо);

3.1.2. отримувати в установленому законодавством України порядку від ГУ Міндоходів у Луганській області та Луганської митниці Міндоходів інформацію, необхідну для виконання визначених цим Положенням завдань;

3.1.3. узагальнювати та аналізувати отримані за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозиції та зауваження з питань реалізації податкової та митної політики і подавати в установленому законодавством України порядку ГУ Міндоходів у Луганській області таку інформацію;

3.1.4. обговорювати програми та звіти про діяльність ГУ Міндоходів у Луганській області та Луганської митниці Міндоходів, розглядати проекти документів, що стосуються податкових та митних питань;

3.1.5. інформувати у встановленому чинним законодавством України громадськість, зокрема через засоби масової інформації та електронну мережу Інтернет, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;

3.1.6. залучати до роботи Громадської ради працівників (за згодою їх керівників) ГУ Міндоходів у Луганській області, Луганської митниці Міндоходів, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій, а також окремих фахівців;

3.1.7. організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

3.1.8. отримувати у встановленому законодавством України порядку від ГУ Міндоходів у Луганській області проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю;

3.1.9. члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений орган.

 4. Склад Громадської ради

4.1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства).

4.2. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

4.3. Строк повноважень складу Громадської ради – два роки.

4.4. Персональний склад Громадської ради на дворічний строк затверджується наказом начальника ГУ Міндоходів у Луганській області за поданням голови Громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

4.5. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

4.6. Членство в Громадській раді є індивідуальним.

4.7. Для формування нового складу Громадської ради при ГУ Міндоходів у Луганській області вже утворена Громадська рада не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради.

4.8. До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої Громадської ради, та ГУ Міндоходів у Луганській області. До складу ініціативної групи може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

4.9. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів ГУ Міндоходів у Луганській області в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

4.10. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

 • рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

 • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

 • копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства (копії статуту/положення, свідоцтва про реєстрацію або документа про легалізацію);

 • інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

4.11. За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що ГУ Міндоходів у Луганській області повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

4.12. Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, заслуховується інформація про результати діяльності Громадської ради, що діяла при ГУ Міндоходів у Луганській області до проведення установчих зборів.

4.13. Протокол установчих зборів та відомості про склад Громадської ради при ГУ Міндоходів у Луганській області оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб відповідно до чинного законодавства України.

4.14. Зміни до персонального складу Громадської ради вносяться наказом начальника ГУ Міндоходів у Луганській області, за поданням голови Громадської ради.

4.15. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

 • систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);

 • повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

 • скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

 • неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

 • подання членом Громадської ради відповідної заяви.

4.16. Припинення членства у раді здійснюється за рішенням Громадської ради на черговому засіданні за поданням голови Громадської ради відповідно до пункту 4.14.

5. Керівництво Громадської ради

5.1. Громадську раду очолює голова (член громадської ради при ГУ Міндоходів у Луганській області), який обирається на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування терміном на два роки.

Головою Громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу ГУ Міндоходів у Луганській області.

Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про Громадську раду.

5.2. Голова Громадської ради:

 • організовує діяльність Громадської ради;

 • скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

 • підписує документи від імені Громадської ради;

 • представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

 • може брати участь у засіданнях Колегії ГУ Міндоходів у Луганській області.

5.3. Голова має заступників, які обираються на засіданні Громадської ради шляхом рейтингового голосування.

6. Діяльність Громадської ради

6.1. Положення про Громадську раду погоджується з начальником ГУ Міндоходів у Луганській області, начальником Луганської митниці Міндоходів та схвалюється на її засіданні.

6.2. Громадська рада провадить діяльність відповідно до річного плану роботи, який затверджується головою Громадської ради.

6.3. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться у разі потреби один раз на квартал (за необхідності – більше); позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови або однієї третини загального складу її членів.

6.4. Засідання Громадської ради  проводяться відкрито.

6.5. У засіданнях Громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник ГУ Міндоходів у Луганській області.

6.6. За запрошенням голови Громадської ради у засіданнях можуть брати участь інші особи.

6.7. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше  половини членів.

6.8. Члени ради беруть участь у засіданні особисто.

6.9. Рішення Громадської ради приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів Громадської ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

6.10. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду ГУ Міндоходів у Луганській області.

6.11. За результатами засідання Громадської ради складається протокол, який підписують голова та секретар Громадської ради.

6.12. Рішення ГУ Міндоходів у Луганській області, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті ГУ Міндоходів у Луганській області та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

6.13. Громадська рада інформує ГУ Міндоходів у Луганській області та громадськість про роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеному підрозділі „Громадська рада” на офіційному веб-сайті ГУ Міндоходів у Луганській області та оприлюднення в інший прийнятний спосіб: Положення про Громадську раду, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, щорічні звіти про роботу.

7. Організаційне забезпечення роботи Громадської ради

7.1. ГУ Міндоходів у Луганській області створює необхідні умови для роботи та проведення засідань Громадської ради.

7.2. Функції секретаря Громадської ради виконує працівник підрозділу ГУ Міндоходів у Луганській області, відповідальний за зв’язки з громадськістю.

7.3. Для організаційного забезпечення роботи Громадської ради може утворюватися робочий орган – секретаріат, порядок роботи якого визначається регламентом. Керівника секретаріату Громадської ради призначає голова Громадської ради.

7.4. Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення засідань здійснює ГУ Міндоходів у Луганській області.